Gooyesh Introduction

** ثبت نام ترم پاییزآغاز شد. **

 

لازم به ذکر است شهریه سال جدید به صورت علی الحساب به شرح ذیل تغییر یافته است:

بهارستان، بزرگمهر، بلوار کشاورز و ملک شهر 1 : 180000 تومان

آوا و کاوش 2: 160000 تومان

آپادانا، پروین، دروازه تهران، سعادت آباد، کاوش 1، جی

ملک شهر 2 و نورباران: 219000 تومان

تقویم اجرائی
پرسش های متداول

پذیرش دانشجو

جهت ثبت نام جدید در یکی از دوره های سیستم آموزشی گویش تمامی متقاضیان می بایست مراحل زیر را سپری کنند.

مدارک لازم :
پس از تکمیل و امضای فرم درخواست، مدارک زیر می بایست ضمیمه گردد. (ارائه رسید بانکی مبلغ شهریه و کارت شناسایی مؤسسه از سوی دانشجویان قبلی جهت ثبت نام کافی می باشد.)

الف: کپی کارت ملی/ کارت شناسایی
ب: 1 قطعه عکس 4*3 جدید
ج: پرداخت مبلغ شهریه به بانک یا از طریق دستگاه کارت خوان در شعبه

پس از تحویل مدارک، تمامی متقاضیان جدید می بایست در امتحان تعیین سطح در روز مقرر شرکت نمایند. امتحان تعیین سطح شامل آزمون کتبی و شفاهی می باشد. پس از انجام این دو مرحله آزمون، بر اساس میزان مهارت شخص در آزمون تعیین سطح دوره مناسب با سطح شخص متقاضی تعیین می گردد. سپس بخش ثبت نام رسیدی به متقاضی تحویل داده یا پیامکی برای وی ارسال نموده) که شامل اطلاعات مربوط به دوره می باشد (تاریخ شروع و پایان ترم، زمان و روزهای تشکیل کلاس و ...). پشت برگه رسید قوانین و مقررات مؤسسه جهت توجه و رعایت آنها در طول مدت دوره توسط دانشجویان درج شده است. هر دوره آموزشی شامل یک امتحان کتبی و شفاهی در میان ترم و پایان ترم می باشد. نمره قبولی هر دوره اخذ نمره 75 از 100 می باشد.