Gooyesh Introduction

ثبت نام ترم آخر سال 1395 آغاز گشته است.

لطفا جهت ثبت نام به صفحه شخصی خود در سایت مراجعه نمایید.

 

 

همچنین سیستم آموزشی گویش اخیرا اقدام به برگزاری دوره های Pre-IELTS، IELTS، News و Discussion با روش آموزشی جدید نموده است.

 

جهت اطلاعات بیشتر با شعبه نورباران تماس حاصل نمایید.

تقویم اجرائی
پرسش های متداول

اساتید گویش

عامري، احمد
Resume
ابوعلي، مسعود
Resume
بشردوست، شيوا
Resume
حسيني، حسين
Resume
حسينی فر، سيد علي
Resume
خانی، مهدي
Resume
دهقانی، رضوان
زارع پور، ليلا
Resume
سيديان، رضا
Resume
شاكرين، نفيسه
Resume
صف شكن، سوزان
Resume
كريمي، حميد
Resume
مبرم، مهرنوش
Resume
يوسفيان، پريسا
Resume
یزدان پناه، کتایون
Resume
تاجمير، سميه
Resume