Gooyesh Introduction

ثبت نام ترم آخر سال 1395 آغاز گشته است.

لطفا جهت ثبت نام به صفحه شخصی خود در سایت مراجعه نمایید.

 

 

همچنین سیستم آموزشی گویش اخیرا اقدام به برگزاری دوره های Pre-IELTS، IELTS، News و Discussion با روش آموزشی جدید نموده است.

 

جهت اطلاعات بیشتر با شعبه نورباران تماس حاصل نمایید.

تقویم اجرائی
پرسش های متداول

مدیران گویش

علیزاده، محمدعلی
Resume
افضل، نیره
جوانمرد، غزال
دانشمند، مهرداد
Resume
ثابت راسخ، محمد
مرادیان، علی
Resume
تحویلیان، مجید
کویری، نوید
علیزاده، سعید
Resume
محمودی، حجت
Resume
باجلانی، سحر
مصطفایی، میترا
اصلانی، مهرداد